Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του σταθμού στο:

 meteoippol@protonmail.com

Μηνύματα του σταθμού και στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://twitter.com/meteoippol
web counter