Κίνδυνος πυρκαγιάς Ιπποκράτειος Πολιτεία
Γεωγρ. πλάτος:  N 38° 11' 37"   Γεωγρ. μήκος:  E 23° 47' 20"   Υψόμετρο:596 μέτρα
Οι σελίδες ανανεώνονται ανά 10 λεπτά
Time in Athens: