Στατιστικά

2012

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ

2013

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ

2014

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ

2015

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ

2016

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ

2017

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ

2018

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ

2019

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ

2020

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ

2021

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ

2022

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ

2023

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ

2024

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ

2025

ΙΑΝ    ΦΕΒ    ΜΑΡ    ΑΠΡ    ΜΑΙ    ΙΟΥΝ    ΙΟΥΛ    ΑΥΓ    ΣΕΠ    ΟΚΤ    ΝΟΕ    ΔΕΚ